מוטי שטיינמץ I ומתקדש-הקליפ הרשמי Motty Steinmetz I U’mitkadesh -The Official Clip I

“ומתקדש” I מוטי שטיינמץ I מקהלת מלכות I דרשו U’miskadesh I Motty Steinmetz I Malchut I Dirshu I

03/02/2022

מוטי שטיינמץ עתיק יומין new albom אלבום חדש I קובץ טעימות Motty Steinmetz I Atik Yomin I Sempler I

04/01/2022

23 בנובמבר 2021

23/11/2021

23 בנובמבר 2021

23/11/2021

מוטי שטיינמץ I ניגון רוסטוב I “צמאה” Motty Steinmetz I Nigun Rostov I “Tzama” I

21/11/2021

מוטי שטיינמץ I א שמיטהל’ע געויין I קרן השביעית I תרגום לעברית Motty Steinmetz I A Shmitelle Gevayn I

29/08/2021